SOSYAL SORUMLULUK

Esta Construction olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda projelerimizi hayata geçirirken sosyal sorumluluk bilinciyle yerel toplumlara ve refahlarına katkı sağlıyor, yeni iş fırsatları yaratırken yardım, sponsorluk ve bağışlar ile yöre halklarının yaşam standartlarını artırmaya çalışıyoruz.