KARİYER

Çeşitli uluslardan yaklaşık 6000 kişilik dinamik ve konusunda uzman ekibimizin büyük bir kısmı uzun süredir ESTA Construction bünyesinde çalışmaktadır.

ESTA Construction başta Rusya ve Türkiye olmak üzere Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri gibi geniş bir coğrafyada 10 yılı aşkın deneyime sahip operasyon ekibinin yanı sıra merkez ofislerde çalışan 1.250 tecrübeli, konularında uzman, mimar ve mühendisten oluşan geniş bir kadro ile faaliyetlerini yürütmektedir.

KARİYER FORMU

CV'nizi yüklemek için tıklayınız!

YÜKLE
GÖNDER

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI

Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliği en önemli önceliklerimizden biridir. İş süreçleri ve kurumsal kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olarak taviz vermeksizin uyguladığımız, kapsamlı ÇGS (Çevre, Güvenlik ve Sağlık) politikamızla ekiplerimizin sağlık ve güvenliğinin devamlılığı için gerekli şartlar sağlanmaktadır. Tüm risklerin önlenebilir olduğuna inanan ESTA Construction, ISO 14001 (Çevre Yönetim Sistemi) ve OHSAS 18001 (Mesleki Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistemi) standartlarına dayanan “Sıfır Risk” ÇGS politikası doğrultusunda tüm projelerinde, her türlü kirlilik, tehlike, kaza ve diğer olası risklere karşı tedbir alıp planlı verilen eğitimlerle personeline daha güvenli bir çalışma ortamı sağlamaktadır.
Tüm projelerinde önleyici tedbirler alarak olası tehlikeleri ortadan kaldırarak kendi çalışanları gibi taşeronları ve ziyaretçileri için güvenli bir ortam sağlayan ESTA Construction, ÇGS Yönetim Sistemi’nin taviz verilmeyen bir değer olarak görür.

Bu yüzden hayata geçirilen her proje için yönetim ekipleri tarafından

  • ÇGS politikasının oluşturulması,
  • Planlama ve uygulama,
  • Performansın ölçülmesi/izlenmesi,
  • Denetleme ve gözden geçirme,
  • İyileştirme ve düzenlemelerin uygulanması

gibi 5 temel adımdan oluşan somut, kapsamlı ve birbirinden bağımsız Proje ÇGS Yönetim Planlarını hazırlar, kuruluş içerisindeki bireylerin tüm rolleri ve sorumluluklarının net bir şekilde ifade edildiği “Kalite ve ÇGS El Kitabı” yardımıyla kurum içinde pozitif bir ÇGS kültürünün geliştirilmesini amaçlamaktadır.
ESTA Construction olarak “Sıfır Risk” ÇGS hedefine ulaşmak için insan kaynağının en önemli unsur olduğunu bilir ve:
“Sıfır Kaza” ÇGS hedefine ulaşmak için iyi eğitimli ve yüksek motivasyona sahip,
Olası tehlikelere karşı hassas, bilinçli, sorumlu ve önleyici bilinç sahibi, kendini ÇGS hedeflerine ulaşmaya adayan,
Tüm iş ve görevlerin ÇGS standartlarına uygun, güvenli bir şekilde icra edilmesine azami dikkat sarf eden,
Çevreyi koruma veya iyileştirme süreçlerinin gereğini yerine getiren,
yönetici ve ekipler yetiştiririz.
Tüm yöneticiler, ÇGS yönetim sistemini daha etkili şekilde yönetmek amacıyla disiplin prosedürleri ve ödül programları kurup uygularlar.
İzleme, ÇGS performansını korumak ve geliştirmek için önemlidir. ESTA Construction olarak biz, herhangi bir kaza, olay, hastalık veya çevresel riskler ortaya çıkmadan, planların başarısını ve standartlara uygunluk derecesini izleyen proaktif sistemin ÇGS performansında anahtar bir faktör teşkil ettiğine inanırız.
Denetleme ve gözden geçirme ile riskleri geçmiş deneyimlerden öğrenilmiş derslerle yönetmek, ÇGS düzeltici faaliyetleri üzerinde hatır sayılır gelişmeler sağlar. İşte bu sebepten ESTA Construction’da biz dâhili ve harici denetimlerimizi düzenli olarak gerçekleştiririz.
Çevre, güvenlik ve sağlık, aslında, en yüksek önceliktir. ESTA Construction her projede, kurumsal kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak ÇGS’nin korunması ile ilgili, dünya standartlarında performansa ulaşmanın önemini bilir ve kabul eder. Tüm personel bütün ÇGS programlarına aktif olarak katılmaları yönünde teşvik edilir ve “Sıfır Kaza” politikasının başarısının sürdürülebilirliğinin sağlanması için ihtiyaç duydukları konularda eğitim almaları sağlanır.

KİŞİSEL VE MESLEKİ EĞİTİM

ESTA Construction bünyesinde istihdam edilecek adaylarda mesleki ve teknik yeterliliğin yanı sıra kurum kültürüne yatkınlık aranılan özelliklerdendir. “Evrensel etik değerlere bağlılık, çözüm odaklı yaratıcılık, dinamizm ve proaktiflik” firmamızdaki istihdam süreçlerinin altın değerleridir.

Bize göre her bir yetkinlik kendi içinde özeldir… Kişiyi farklılaştırır, kurumu güçlendirir. Günümüz şirketlerini başarıya ulaştıran en önemli kaynak hayal eden, sorgulayan, keşfeden, tasarlayan, icat eden, geliştiren, sağlamlaştıran, yenileyen insanların şirket bünyesine katılması ve onların sürekli gelişmelerinin planlanmasıdır. ESTA olarak insan kaynaklarını sürdürülebilir başarımızın en önemli bileşeni olarak kabul ederiz.

Şirketimizde işe alım süreci, “fırsat eşitliği” esasına dayanmakta ve Personel Yönetmeliği’nde yer alan kriterlere göre yürütülmektedir. İşe alım sürecinde temel amaç, kurumumuzun değer, vizyon ve stratejileri doğrultusunda, doğru işe doğru bireyi seçmek, pozisyonun gerektirdiği yetkinliklere ve yeterliliklere sahip adayları kuruma kazandırmaktır.
Sürecimiz, ihtiyaç duyulan pozisyonun kurum içi yayın ile öncelikle firmada yayınlanmasıyla başlamaktadır. Bu sayede açık pozisyonun ESTA ailesi bireylerinden gelecek öneriler ile doldurulması amaçlanmaktadır.
Aynı zamanda kariyer portallarında iş ilanının yayınlanması, başvuruların incelenmesi, öncelikle telefon mülakatları, sonrasında ise uygun adaylarla yapılan yüz yüze mülakatlarla devam etmektedir.
Tüm bu süreçlerin sonunda teklif yapılacak adayların ücret belirleme çalışması firmamız personel ücretlendirme kriterleri kapsamında yapılır ve yazılı iş teklifinin sunulması ile süreç sonuçlandırılır.
ESTA İnsan Kaynakları politikası ve standartları gereği başvuruda bulunan tüm adaylara değerlendirmelerin tamamlanmasını takiben mutlaka olumlu veya olumsuz geri bildirim yapılmaktadır.
Şirketimize yapılan tüm başvurular gizlilik ilkesi kapsamında, şirketimizin özgeçmiş arşivinde muhafaza edilmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Gizlilik İlkeleri ve Kullanım Koşulları Çerez Politikaları

© Copyright 2021 ESTA İNŞAAT
ESTA İNŞAAT SANAYİ LOJİSTİK VE DIŞ TİCARET A.Ş., web sitesinde her türlü bilgiyi ve görseli değiştirme, düzeltme ve yayınlama hakkını saklı tutar.